15 راه ساده برای نفوذ در قلب مشتری

?در سلام کردن پیش قدم باشید و جواب سلام را هم به گرمی بدهید
?قصدتان کمک کردن باشد، حتی اگر سود مستقیمی در کار نباشد
? مشاور مشتری خود باشید
? دیگر کافی است دست از قضاوت بردارید
?یکپارچگی شخصیت و هویت داشته باشید
?به ظاهر و بهداشت خود توجه کنید
? به پرسش مشتری، تک کلمه‌ای پاسخ ندهید
?در زمان مکالمه با چهره گشوده و متبسم با مشتری برخورد کنید
?با مشتری بحث نکنید
?حرف‌هایتان را ساده و قابل فهم بزنید
? در پاسخ به درخواست مشتری سرعت عمل به خرج دهید
?با رفتار خود نشان دهید که مشتری شما فرد مهمی است
?از نام مشتری استفاده کنید
?به چشمان مشتری نگاه کنید
? خداحافظی خوبی داشته باشید

مدیران برتر

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *