معرفی تغییرات نسخه 1.3.6 اتوماسیون اداری کوثر

1) تنظیم قابلیت چاپ برای همه یا کاربر ایجاد کننده و دبیرخانه
2) الصاق نامه به نامه ایجاد شده جدید
3) چاپ چرخه نامه

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *