انتقال فایل از هاست به هاست دیگر از طریق پروتکل ftp

اگر قصد انتقال فایل از طریق پروتکل ftp به همراه رمز را دارید، قطعه کد زیر را مطابق نیاز تغییر دهید و از آن برای جابجایی فایل کمک بگیرید:

<meta charset=“UTF-8”>
<?php
$source = ‘ftp://example.com/old-site.tar.gz’;
$fh = fopen( basename( $source ), ‘w’ );
$ch = curl_init( $source );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_FILE, $fh );
curl_setopt( $ch, CURLOPT_USERPWD, “USER:PASSWORD”);
curl_exec( $ch );
curl_close( $ch );
fclose( $fh );
echo ‘done’;
?>

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *