جهت آموزش و راهنمای نصب و راه اندازی و آموزش کار با اتوماسیون اداری لینک های زیر را مشاهده نمایید: + مشخصات هاست مورد نیاز جهت راه اندازی اتوماسیون اداری کوثر + فیلم آموزش نحوه ایجاد نامه، روندهای نامه و دبیرخانه اتوماسیون اداری + راهنمای بخش مدیریت و نحوه...