? رویداد توکن‌سوزی رمزارز BNB که به صورت فصلی انجام می‌شود، روز گذشته با سوزاندن 1,684,387 توکن به ارزش 906,764,885 دلار انجام شد. تاکنون، 34,884,066 بی‌ان‌بی سوزانده شده است که 17.4 درصد از کل عرضه این رمزارز می‌باشد....