سوزاندن کوین (Coin burn)، یکی از روش‌هایی است که مزایای زیادی برای شبکه و سرمایه‌گذاران دارد. به همین دلیل در زیر قصد داریم به چند علت مختلف سوزاندن کوین‌ اشاره کنیم...