اکثرا دوستانی که برای اولین قرار هست پروژه ای رو به صورت تجاری پیاده سازی کننده زمان زیادی رو صرف نوشتن قرارداد یا تفاهم نامه هستند که خدای نکرده حقی ازشون گرفته نشه یا بلعکس، و جزئیات قرارداد طوری باشه که هر کدام از طرفین نتوانند ازش سوء استفاده...