تابع تفکیک سه رقم سه رقم اعداد در php و جاوا اسکریپت

امروز قصد دارم تابع پر کاربر تفکیک سه رقم سه رقم اعداد رو در اختیارتون بزارم.

نسخه php اسکریپت(عملکرد مشابه تابع number_format):

public function ToRial($str) { 
  $lenght = strlen($str);
  $part = intval($lenght/3);
  $i=$lenght;
  $newStr='';
  $j=1;
  while ($part>0 && $i>3) {
    $strCut = substr($str,($i-3),3 );
    if($j==1) $newStr=$strCut.",";
    else $newStr=$strCut.",".$newStr;
    $part--;
    $i -= 3;
    $j++;
  }
  if($i>0) {
    $strCut = substr($str, 0, $i);
    $newStr = $strCut . "," . $newStr;
  }
  $len=strlen($newStr);
  $newStr[$len-1]=' ';
  return $newStr;
}

نسخه حاوا اسکریپت:

function ToRial(price) { 
  var lenstr = price.length;
  var part = parseInt(lenstr/3);
  var i=lenstr;
  var newStr='';
  var j=1;
  var strCut;
  while (part>0 && i>3) {
    strCut = price.substr((i-3),3 );
    if(j==1) newStr=strCut+",";
    else newStr=strCut+","+newStr;
    part--;
    i -= 3;
    j++;
  }
  if(i>0) {
    strCut = price.substr( 0, i);
    newStr = strCut + "," + newStr;
  }
  len=newStr+lenstr;
  newStr =len.substr(0,len.length-2);
  return newStr;
}  

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 7 =